Hop ned til hovedindholdet.

Copyright forhold

Websitet og dets information stilles til rådighed som en service, som det er og forefindes uden nogen form for ansvar. Der tages forbehold for fejl, manglende information m.v.

DevTeam Danmark forbeholder sig retten til på ethvert givet tidspunkt at ændre indholdet eller stoppe med at levere adgang til det. DevTeam Danmark accepterer at du browser på dette site via en computer eller udskriver uddrag af disse sider til personlig brug. Ligeledes accepteres det, at du linker til forsiden eller undersider på sitet og benytter citater fra indholdet som link tekst, så længe linket indeholder en kildeangivelse tilbage til DevTeam Danmark.

Ophavsret

Indholdet på websitet er DevTeam Danmark's ejendom, medmindre andet er anført. Alt materiale på websitet er beskyttet af loven om ophavsret og må derfor ikke kopieres eller benyttes uden ejerens skriftlige samtykke. Ved brud på dette vil en betaling herfor blive opkrævet.

Lov og Ansvar

DevTeam Danmark accepterer en hver form for information og medie, der ikke er i strid med dansk og udenlandsk lovgivning, med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale. Dette må ikke forefindes på DevTeam Danmarks's servere uden en forudgående aftale.

Det er på ingen måde tilladt at bruge DevTeam Danmark's serverplads til opbevaring af ulovligt kopieret materiale. Sker dette vil abonnementet uden varsel blive lukket og kunden vil blive faktureret for den mængde trafik, der er blevet anvendt til at overføre materialet.
DevTeam Danmark er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om
DevTeam Danmark har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om DevTeam Danmark kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

DevTeam Danmark er heller aldrig erstatningsansvarlig over for handlinger ude af DevTeam Danmark's kontrol. Deriblandt lynnedslag, afbrydelser, driftforstyrrelser, fejl, skader, ildebrand, strejke, krig, terror, med mere. Dette indebærer også DevTeam Danmark's egne medarbejdere.

Opsigelse

Alle hosting produkter hos DevTeam Danmark kører i perioder af 12 måneder hvis ikke andet er aftalt i kontrakten. Hvis abonnementet ikke længere ønskes, så skal DevTeam Danmark informeres herom. Der
er hos Devteam Danmark kun en bindingsperiode på 1måned, hvilket betyder at hvis du opsiger dit webhotel midt i den 12måneders periode du har betalt for, så vil du få tilbagebetalt beløbet svarende til betalingen for de rasterende måneder (tællende fra det næste månedsskifte).

Ønsker DevTeam Danmark at opsige et abonnement, gøres dette skriftligt med 14 dages varsel, dog forbeholder DevTeam Danmark sig retten til uden varsel at nedlægge et abonnement, hvis kunden har overtrådt DevTeam Danmark's betingelser. Kunden vil blive informeret med en forklaring. Genering af andre kunder vil ligeledes blive betragtet som misbrug af DevTeam Danmark's produkter / ydelser, så dette kan ligeledes medføre lukning eller opsigelse af et abonnement. DevTeam Danmark vil i et hvert tilfælde altid have retten til definering af misbrug.

Domæne bestilling

Ved registrering / bestilling af et domæne er registranten indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk eller udenlandsk lovgivning.

Domænet bliver registreret i kundens navn og DevTeam Danmark er kun en formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse hermed. DevTeam Danmark kan på ingen måde gøres ansvarlige for tab ved flytning eller oprettelse af domænenavnet.
Efter endt abonnement hos DevTeam Danmark, har DevTeam Danmark ingen relation til domænenavnet mere, og her intet ansvar herfor.
Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke. Hvis DevTeam Danmark er skyld i fejlbestillingen vil kunden blive tilbudt refundering af registreringsgebyret eller registrering af et nyt tilsvarende domæne.